เกี่ยวกับเรา

บริษัท เค.เอส.บางสะพานเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้ประกอบกิจการในการให้บริการด้านผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักร ซ่อมบำรุงทั้งในและนอกสถานที่ เชื่อมประกอบงานพร้อมติดตั้ง และสร้างเครื่องจักรใหม่ มุ่งพัฒนาทำเครื่องจักรทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ ลดต้นทุนของลูกค้า สร้างรายได้ให้กับประเทศชาติ โดยก่อตั้งบริษัทขึ้นในปี พ.ศ.2547
 
ปัจจุบันบริษัท เค.เอส.บางสะพานเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้มุ่งมันพัฒนาองค์กรเพื่อขยายธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพสินค้า เพื่อรองรับการเข้าสู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเข้าสู่สากล ทางเราได้นำเข้าวัตถุดิบและเครื่องจักรที่ทันสมัย และมีมาตราฐานสากล อีกทั้งยังมีการฝึกอบรมงาน และการตรวจสอบงานอย่างสม่ำเสมอ ทางเราจึงมั่นใจได้ว่างานและบริการของเรานั้นมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า ลูกค้าจะได้รับบริการ และคุณภาพที่ดีที่สุดจากเรา ในเวลาที่กำหนด
 
บริษัท เค.เอส.บางสะพานเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน โดยยึดหลัก “มุ่งมัน พัฒนา สู่สากล”
 
 
  

วิสัยทัศน์ VISION
K.S. Bangsaphan Engineering Co.,Ltd. is a company which manufacturing mechanism machine and spare parts, servicing maintenance both of indoor and outdoor, welding assembly and install, lathing and boring work pieces. We have more than twenty years’ experience working in this fields and aim to developing our work to produce high quality mechanism instead of importing from oversea in the future. As this point we can reduce costs for customer and help our country’s economic as the same time.

Nowadays, K.S. Bangsaphan Engineering Co.,Ltd.is focusing on expanding the business and increasing quality of our work to support ASEAN Economics Community (AEC) and international. We import good raw material and high and standard technology mechanism including training and checking work regularly. We are surely that our work and service is efficiency and customer is satisfied that they are getting the best service and efficiency work from us in the limited time.

K.S. Bangsaphan Engineering Co.,Ltd. is highly welcome to service every customer the best we can by using slogan “Focus, Evaluating to international”

 
นโยบาย POLICY
1.ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ สุจริต และชอบ ธรรม
2.พัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า
3.มุ่งพัฒนาส่งเสริม นำเทคโนโลยี เขามาปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ เที่ยงตรงและรวดเร็ว
4.คำนึงถึงการอยู่ร่วมกับชุมชนและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

1. Performing business on sincere, trustful and rightfully standard.
2. Developing our work to meet customer expectation.
3. Developing and bring technology to improve efficiency rightfully and fast work
4. Considering of stay together in community and protect environment.

COMPANY PROFILE ความเป็นมาของบริษัท
 

  • NAME
K.S.BANGSAPHAN ENGINEERING CO.,LTD.
  • ESTABLISHED
JUNE 2004
  • BOARD OF DIRECTORS

             MANAGING DIRECTOR
Mr. KASEM CHANTAENG
             SALES MANAGERMr. JAROEN KERDLARP
  • HEAD OFFICE & PLANT
19 MOO 5 T.RONTHONG A.BANGSAPHAN PRACHUABKIRIKHAN 77230 THAILAND
Tel : 0-3269-7261 , Fax : 0-3269-7483
  • NUMBER OF EMPLOYEES
48 PERSONS
------------------------------------------------------------------
 
  • ชื่อบริษัท
เค.เอส.บางสะพาน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  • ก่อตั้งเมื่อ
มิถุนายน 2547
  • กรรมการบริหาร

       กรรมการผู้จัดการนายเกษม ฉันท์แต่ง
       ผู้จัดการฝ่ายการตลาดนายเจริญ เกิดลาภ
  • ที่ตั้งสำนักงานและโรงงาน
เลขที่ 19 หมู่ 5 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77230
โทรศัพท์ 0-3269-7261 แฟกซ์ 0-3269-7483
  • จำนวนพนักงาน
48 คน


Powered by MakeWebEasy.com